PCOS - POLIČISTIČNI JAJNICI - PROBLEM I REŠENJE

Postoji veliki broj radova u uticaju mioinozitola na inzulinsku rezistenciju i na poboljšanje hormonskog statusa (FSH I LH), hiperandrogenizma. Kod pacijentkinja sa PCOS-om, mioinozitol deluje na poboljšanje sazrevanja ovocita, te do poboljšane
fertilnosti. Pojedini radovi su pokazali pozitivno delovanje na promene na koži lica, boljoj kontroli telesne težine, te smanjeno povećanje maljavosti i gubitka kose. Skorija istraživanja ukazuju da mioinozitol može biti efikasan u tretmanu sindroma policističnih jajnika, uključujući i insulinsku rezistenciju, hiperandrogenizam i oligomenoreju .Mioinozitol sa fosfatidil-holinom pomaže jetri u metabolizmu hormona estrogena i progesterona. Na taj način, mionizitol ublažava stanja PMS-a, fibrocističnih bolesti dojki, miomskih tumora, kao i niz drugih zdravstvenih stanja izazvanih disbalansom ženskih hormona. Mioinozitol mora uzimati svaka osoba koja je pod terapijom zamene ženskih hormona. Takođe, suplementacija mioinozitolom može imati pozitivne efekte na druga zdravstvena stanja, uključujući visoke trigliceride, HDL holesterol i dijastolni krvni pritisak.

Melatonin je hormon koji izlučuje epifiza (pinealna žlezda) i ima ključnu ulogu u regulacija cirkadijalnog ritma ciklusa spavanja i budnog stanja. Proizvodnja melatonina počinje uveče, doseže vrhunac tokom noći, zatim opada ujutro. Dugotrajno izlaganje veštačkom svetlu u toku noći, nedovoljno spavanje ili promena vremenskih zona ima za posledicu lučenje nedovoljne količine melatonina i samim tim dovodi do otežanog uspavljivanja. Prema smernicama koje daje Evropska agencija za bezbednu hranu (European Food Safety Authority -EFSA), za skraćenje vremena potrebnog za uspavljivanje preporučuje unos od najmanje 1 mg melatonina kratko pre spavanja.

Međutim, skorašnje studije ukazuju na vezu između suplementacije melatonina i povećanja plodnosti kod žena. Jedan od razloga
je to što melatonin pomaže u vremenskoj kontroli oslobađanja ženskih polnih hormona. Takođe, novija istraživanju ukazuju da melatonin, pored regulacije cirkadijalnog ritma, pokazuje i jedinstvenu sposobnost hvatanja slobodnih radikala (reaktivnih kiseoničnih vrsta). Kao antioksidans može zaštiti jajne ćelije, u kojima se inače i nalazi, a i embrion od oksidativnog oštećenja. Pokazano je i da postoji direktna korelacija između koncentracije melatonina u folikularnoj tečnosti i kvaliteta jajnih ćelija.
Kako je poslednjih godina sve više prepoznat negativan uticaj oksidativnog stresa na fertlitet, neke kliničke sudije ukazuju da suplementacija melatonina može povećati stopu začeća. Takođe, veliki broj studija je pokazao da korištenjem melatonina dolazi
do smanjenja kroničnogpelvičnog bola kod pacijentkinja sa endometriozom. Dokazano je da melatonin ostvaruje i pozitivan uticaj kod pacienata sa dispneom, prevashodno kod pacijenata sa hroničnim obstruktivnim oboljenjima. U slučaju fibrocističnih dojki, ovarijalnih cista, mioma, fibroida materice, ili zadebljanja endometrijuma, količina melatonina koji treba da se unosi zavisi od intenziteta bolesti.

 

 

Folna kiselina je vitamin i pripada grupi hidrosolubilnih vitamina B grupe. Naučno je dokazano da utiče na poboljšavanje kvaliteta jajnih ćelija kod žena koje prolaze IVF tretmane (primena lekova za stimulaciju ovulacije, monitoring mesečnih ciklusa, prikupljanje jajnih ćelija, njihovo spajanje sa muškim polnim ćelijama, što rezultira stvaranjem embriona i njegovim plasiranjem u matericu).
Sve žene u reproduktivnom dobu svakodnevno bi trebalo unose prenatalne mešavine vitamina koje sadrže najmanje 400 mikrograma folne kiseline. Zapravo, nekim ženama je potrebno i više od 400 mikrograma za zaštitu beba od urođenih mana. Dobijanjem dovoljnog nivoa folne kiseline svakodnevno, pre i tokom prva 3 meseca trudnoće može da pomogne u obezbeđenju kvaliteta jajnih ćelija, ali i sprečavanju oštećenja bebinog mozga i kičmene moždine.

Studijska grupa za vitamine Britanskog medicinskog istraživačkog Saveta (MRC - The British Medical Research Council Vitamin Study Group) saopštila je rezultate random ispitivanja koji ukazuju da svakodnevna oralna suplementacija sa folnom kiselinom pre začeća i tokom rane trudnoće značajno smanjuje oštećenja neuralnih tuba kod novorođenčadi. Folna kiselina je veoma bitna za ginekološko zdravlje žena samiomima, s obzirom daosiguravadavišak estrogena,koji mogu dovesti do rasta fibroidnih tumora, neće biti uklonjen i izlučen preko tela.

Folna kiselina je neophodna za prenošenje jedinica sa jednim ugljenikovim atomom, uglavnom u reakcijama metilacije. Učestvuje u sintezi DNK i RNK, aminokiselina, u rastu i razvoju. Zajedno sa vitaminom B12 je od vitalnog značaja za formiranje zdravih crvenih krvnih ćelija i ćelijsku deobu. Korišćenjem 1 kesice unese se 400 µg folne kiseline, što je 200% preporučenogdnevnog unosa za folnu kiselinu.
 

 

Sindrom policističnih jajnika je najčešća endokrinopatija i najčešći uzrok anovulacija (izostanak ovulacije) kod žena fertilne dobi. Incidenca je 5-10% ženske populacije.

Etiologija ove bolesti nije u potpunosti poznata. Bolest se 6x češće javlja kod srodnika tako da je genetska komponenta odnosno nasleđe značajno. Takođe postoje i određeni faktori sredine koji doprinose nastanku bolesti.

Radi se o složenom metaboličko-hormonalnom poremećaju u čijoj osnovi se nalazi anovulacija i hiperandrogenizam (povećano lučenje muških polnih hormona jajnika) a klinički ga karakterišu:
- neuredna krvarenja iz materice
- oligo/amenoreja,
- neplodnost
- infertilitet,
-
gojaznost,
- pojačana dlakavost (hirzutizam) ili
- opadanje kose (androgena alopecija),
-
promene na koži: masna koža, seboreja, akne,
- Acantosis nigricans - - tamniji ten sa tamnim mrljama na vratu i/ili pregibnim
  delovima tela (znak insulinske rezistencije),
- depresija,
- izraženi simptomi premenstrualnog sindroma (PMS).

Sva prava zadržana © Universal Food Pharm